Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

Systemy Zabezpieczeń Budynków »

 

Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu ma na celu skuteczne powiadomienie odpowiednich służb o próbie włamania lub napadu. Wszystkie urządzenia detekcyjne umieszczone w odpowiednich miejscach w pomieszczeniach budynku lub na terenie posesji, przesyłają informację o zaistniałym zdarzeniu do centrali systemu. Centrala przetwarza informację i uruchamia odpowiednie urządzenia powiadamiające.

 

 

 

 

W naszych instalacjach stosujemy adekwatnie do stopnia zagrożenia i Państwa potrzeb, różne urządzenia detekcyjne, np.: najprostsze analogowe czujki ruchu, cyfrowe czujki ruchu, czujki mikrofalowe, czujki wibracyjne, czujki sejsmiczne, itp. Stosujemy również przewodowe i bezprzewodowe przyciski napadowe.

 

Proponowane przez nas systemy mają wysoki współczynnik niezawodności, a możliwość powstania tzw. "fałszywych alarmów" zredukowana jest praktycznie do zera.


W swoich ofertach zawsze przedstawiamy propozycje rozmieszczenia wszystkich urządzeń detekcyjnych z podziałem na pomieszczenia.