Systemy Sygnalizacji Pożaru

Systemy Zabezpieczeń Budynków »

 

 

Przyczyn powstawania pożarów jest bardzo wiele. Prostym sposobem zabezpieczenie się przed tego typu nieprzyjemnościami są systemy przeciwpożarowe i stosowanie czujek, które bardzo szybko reagują i alarmują o zagrożeniu i informują o tym odpowiednie służby.

Systemy sygnalizacji pożaru, które są instalowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wszystkie normy. Urządzenia w nich zastosowane muszą posiadać aktualne atesty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP w Józefowie i zostają komisyjne odebrane przez inspektorów z Państwowej Straży Pożarnej.

Natomiast systemy sygnalizacji pożaru, które instalujemy w domach jednorodzinnych, małych biurach i firmach są najczęściej zintegrowane z centralą systemu sygnalizacji włamania i napadu, co znacznie obniża koszty instalacji całego sytemu.