Systemy Rejestracji Czasu Pracy

Systemy Zabezpieczeń Budynków »

 

System Rejestracji Czasu Pracy umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy zatrudnionych pracowników. Z punktu widzenia przepisów Kodeksu Pracy informacje gromadzone przez system mają kluczowe znaczenie i mogą stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników.

 

 

 

 

Wdrażamy Systemy Rejestracji Czasu Pracy, które mogą być stosowane zarówno w jednostkach publicznych, jak i prywatnych firmach o różnej wielkości oraz o różnej specyfice działania.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Rejestracji Czasu Pracy:

 

  1. Wzrost dyscypliny wśród pracowników.

  2. Kontrola spóźnień i wcześniejszych wyjść z pracy.

  3. Oszczędności wynikające z obniżenia kosztów pracy.

 

Zasady działania systemu:

 

  1. Każdy pracownik posiada kartę zbliżeniową lub magnetyczną z indywidualnym numerem.

  2. Rejestratory wyposażone są w wyświetlacze i klawiatury.

  3. Czas pobytu w pracy liczony jest od momentu przyłożenia karty do czytnika.

  4. Dane przechowywane są w rejestratorze do czasu przeniesienia ich na komputer za pomocą oprogramowania zarządzającego.

  5. Wychodząc z pracy pracownik ponownie przykłada kartę do czytnika rejestrując czas wyjścia z pracy.