Systemy Kontroli Dostępu

Systemy Zabezpieczeń Budynków »

 

System Kontroli Dostępu umożliwia ograniczenie poruszania się osób niepowołanych po obiekcie z możliwością wydzielenia stref dostępu tylko dla osób uprawnionych, które posiadają odpowiednie karty, kody, przepustki. System umożliwia precyzyjne monitorowanie, wskazując, kto przebywał w danym pomieszczeniu i przez jak długi okres czasu.System ma możliwość powiadamiania o próbie nieautoryzowanego wejścia.

 

Oferujemy Systemy Kontroli Dostępu, które dzięki zastosowaniu nowoczesnej koncepcji modułowej mogą być stosowane w obiektach o dowolnej wielkości oraz na zewnątrz budynków i w obudowie odpornej na akty wandalizmu.


System Kontroli Dostępu komunikuje się z komputerem poprzez: dedykowane okablowanie, linię telefoniczną, sieć światłowodową lub linię radiową, w zależności od potrzeb klienta.


Korzyści wynikające z zastosowania Systemów Kontroli Dostępu

 

  1. Pełna kontrola dostępu do budynku, strefy lub pomieszczeń.

  2. Kompletna informacja o ruchu osobowym.

  3. Możliwość szczególnej ochrony wybranych części budynku.

  4. Ochrona pracowników, gości, mienia i informacji.

  5. Możliwość integracji z systemami taryfikacji czasu pracy i zarządzania danymi personalnymi.

  6. Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa.

  7. Monitorowanie cennych przedmiotów.
  8. Podwyższenie bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu identyfikatorów z fotografią.