Polityka Bezpieczeństwa Informacji

 

„ Kto włada informacją ten włada światem.”
 

Potrzebę stworzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji narzucają przede wszystkim Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. r 101 poz. 925 z póżn. zm.) zwana dalej Ustawą oraz Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024) zwana dalej Rozporządzeniem.

 

 

 

Politykę Bezpieczeństwa Informacji (PBI) opracowujemy i wdrażamy w jednostkach instytucjonalnych oraz profesjonalnych firmach w taki sposób, aby była dostępna, zrozumiała, akceptowana, a przede wszystkim przestrzegana przez wszystkich pracowników.

 

 

Przeprowadzamy audyt wewnętrzny, który pozwala obiektywnie ocenić funkcjonowanie jednostki publicznej, firmy, w zakresie wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji. W ten sposób dostarczamy kierownictwu informacje na temat potrzeby stosowana PBI oraz jej skuteczności.

 

Zastosowanie PBI daje możliwość zmniejszenia do minimum ryzyka zafałszowania, a nawet utraty informacji, co na obecnym etapie rozwoju technicznego jest niemalże koniecznością.