Zakład Karny w Rawiczu

Aktualne projekty i wdrożenia »

 

W ramach umowy ramowej zawartej z Gospodarstwem Pomocniczym Zakład Remontowo Budowlany przy Areszcie Śledczym w Poznaniu w maju 2008 roku wykonaliśmy instalację teletechniczną dla wartowni na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu.

 

Zakres prac obejmował między innym montaż instalacji teletechnicznej oraz niezbędne pomiary.

 

Ze względu na szczególny charakter budynku pracownicy zostali odpowiednio poinstruowani i przeszkoleniu w celu właściwego wykonywania prac i przestrzegania obowiązujących przepisów na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu.