Sądy Rejonowe w Okręgu Toruńskim

Aktualne projekty i wdrożenia »

 

W ramach umowy ramowej zawartej z Gospodarstwem Pomocniczym Zakład Remontowo Budowlany przy Areszcie Śledczym w Poznaniu w grudniu 2007 roku podjęliśmy się rozbudowy sieci komputerowej w budynku Sądu Okręgowego w Toruniu oraz Sądów Rejonowych w Brodnicy, Chełmnie, Gołubiu-Dobrzyniu oraz Wąbrzeźnie.

 

Zakres prac obejmował między innymi dostawę urządzeń aktywnych, wykonanie instalacji zasilającej oraz okablowanie strukturalne z dedykowaną instalacją zasilającą w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy, Chełmnie, Gołubiu-Dobrzyniu oraz Wąbrzeźnie.

 

W ramach umowy opracowana została również dokumentacja powykonawcza.

 

Ze względu na szczególny charakter budynku pracownicy zostali odpowiednio poinstruowani i przeszkoleniu w celu właściwego wykonywania prac i przestrzegania obowiązujących przepisów na terenie Sądów Rejonowych.