Sąd Okręgowy w Poznaniu

Aktualne projekty i wdrożenia »

Na zlecenie Gospodarstwa Pomocniczego Zakład Remontowo Budowlany przy Areszcie Śledczym w Poznaniu w marcu 2008 roku wykonaliśmy modernizację sali 222 w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32.

 

Zakres prac obejmował między innymi dostawę i montaż stołu sędziowskiego z przystawką, pulpitu dla świadka, stołu dla stron, fotele oraz krzesła. Od strony multimedialnej dostarczyliśmy i zamontowaliśmy między innymi projektor multimedialny, ekran elektrycznie rozwijany, głośniki, mikrofony oraz niezbędne okablowanie urządzeń i ich konfigurację.

 

Dostarczone i zamontowane zostało również okablowanie do wideokonferencji, w skład którego wchodziły kamery oraz przewody zasilające.