Realizacje umów ramowych z jednostkami Ministerstwa Finansów

Aktualne projekty i wdrożenia »

 

Od samego początku istnienia naszej firmy do chwili obecnej współpracujemy z większością Urzędów Skarbowych na terenie wielkopolski.

 

Dla Urzędów Skarbowych i Izb Skarbowych projektujemy i wykonujemy sieci komputerowe , świadczymy usługi serwisowe oraz usługi konserwacji sprzętu komputerowego.

 

Standardowa umowa serwisowa obejmuje czynności związane z przywróceniem prawidłowego funkcjonowania sprzętu i oprogramowania systemowego po awarii oraz daje możliwość korzystania z pomocy technicznej.

 

Standardowa umowa konserwacji sprzętu komputerowego obejmuje możliwość wykonywania przeglądów konserwacyjnych sprzętu. Pozwala ona na szybkie wykrycie wad ukrytych, mogących doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu oraz utraty danych.